top of page
Search
  • ankicastojanovska

ДЕТАЛНО СКЕНИРАЊЕ НА КОЖАТА

API Aramo Portable scanner Skin Analysis System

Се работи за еден моќен систем за анализа на кожата со камера.

Лесен е за употреба, ја дава најдобрата анализа за статусот на кожата, скалпот и косата.

Овој апарат е единствен на пазарот и топло ви препорачувам да дојдете во ПЗУ Д-р Горица на детална анализа на статусот на кожата!

02/30 93 222

gorica.dacevska@gmail.com

Рузвелтова 51-3/14,Скопје


119 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page