top of page
Search
  • ankicastojanovska

Хијалуронски филер

Хијалуронски филер е биоразградлив гел на база на хијалуронска киселина, се користат стерилни шприцови за еднократна употреба, кои се вбризгуваат под кожата. Хијалуронска кисeлина е природна супстанца која постои во човечкото тело и во кожата. Со филерите можете да го вратите изгубеното количество на хијалурон, што би имале свежа, убава, позатегната, здрава, еластична и хидрирана кожа.

Закажете го својот термин кај нас!

02/30 93 222

071/234-235


46 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page